9. augustil 2021. a jõustuvad uued piirangud sise- ja välistingimustes toimuvatele üritustele
ja läbiviidavatele tegevustele. Sisetingimustes toimuvatel üritustel ja läbiviidavates
tegevustes on edaspidi lubatud osaleda kokku kuni 50 isikul. Kui välistingimustes
korraldatakse avalikke üritusi või viiakse läbi tegevusi, võib osalejaid olla kuni 100 isikut.
Toitlustusettevõtetes ja
avalikuks kasutamiseks mõeldud saunades, spaades, basseinides, veekeskustes ja ujulates
võib olla sise- ja välistingimustes kokku kuni 50 isikut. Sellistel juhtudel ei pea tegevuse
korraldaja osalejate nakkusohutust kontrollima. Kui tegevuse eest vastutav isik kontrollib
isikute nakkusohutust, võib nimetatud korda järgides üritustel ja tegevustes osaleda
siseruumides endiselt 6000 isikut ning välistingimustes 12 000 isikut. Korralduses
sätestatakse põhimõte, mille kohaselt ei pea nakkusohutust tõendama alla 18-aastane isik.

Tulenevalt eelnevast peab laagri korraldaja või vastutav isik garanteerima nakkusohutuse, selleks palume täita juuresolev kinnituskiri ja saata see eelnevalt kaariku@tehvandi.ee või võtta enne laagri algust kaasa ja edastada administraatorile.

//media.voog.com/0000/0037/6119/files/Kinnituskiri_K%C3%A4%C3%A4riku.pdf

Nakkusohutust võimalik kontrollida digilugu.ee lehelt allalaaditud tõendi (vaktsineeritus, läbipõdemine või testi tegemine) kontrollimisega lehel kontroll.digilugu.ee

Täismahus juhendi spordikorraldajatele leiad siit:
//media.voog.com/0000/0037/6119/files/Juhend%20spordikorraldajatele%20alates%209.%20augustist%202021.pdf