17.04.2019 allkirjastasid SA Tehvandi Spordikeskuse juhatuse liige Kristjan Karis ja AS Valmap Grupp juhatuse liige Hindrek Mõts Kääriku Spordikeskuse väljaehitamise neljanda etapi projekteerimise- ja ehituse riigihanke lepingu.

Lepingu objektiks on Kääriku Spordikeskuses kergejõustiku- ja jalgpallistaadioni, heitealade väljaku, jõulinnaku ja väliujula väljaehituse, Greeni sauna rekonstrueerimise ning väliskommunikatsioonide ja teede-platside rajamine Kääriku Spordikeskuses.

Ehitustegevused keskuses kestavad 2019 aastal ja 2020 aasta alguses, et 2020 aasta suvehooajaks oleks sportlastel kasutada täielikult renoveeritud kuue rajaga (jooksusirged kaheksa rajaga), hüppekastide ning mattidega treeningtingimustele vastav kergejõustikustaadion koos valgustuse ning abihooneega. Väljaku keskel valmib täismõõtmetes naturaalse muruga jalgpallistaadion. Piirkonda rajatakse ka eraldiseisev heitealade väljak ning välijõulinnak jooksuradade ristumiskohta. Staadioni kõrval asuva Kääriku järve ääres renoveeritakse väliujula koos hüppetorniga ning ehitatakse valmis uus Greeni saun.

Alates 01.05.2012 haldab Tartu Ülikooli omandis olevat Kääriku Spordikeskust SA Tehvandi Spordikeskus eesmärgiga ehitada välja Eesti ja lähi-piirkonna sportlaste saavutusspordi ettevalmistuskeskus. Kääriku Spordikeskuse staadion oli üks esimesi valminud spordiobjekte ajaloolises keskuses kui 1960. aastal sai valmis staadion, mille rajad ja hüppepaik kaeti 1975. aastal tehiskatte sportaaniga.

Väljaehitamise eelnevate etappide jooksul alates 2013 aastast on keskuses valminud välispordiplatsid, sportlasmajutushoone, kunstmurukattega jalgpalliväljak, pallimängude hall ning keskuse tööks vajalikud garaažid, veetöötlusjaam ning reoveepuhastusjaam.